نه

هیچ کس

نگاه منجمدم‌ را ندید

هیچ کس

حتی

نگاه‌ شعله ور رهگذرت....

             ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

*خیلی دلم‌‌ هوای اینجارو‌ کرده بود؛ فقط اینجا خود واقعیمو حس‌ میکنم.

*  دلم برای خودم تنگ میشود گاهی....

/ 2 نظر / 6 بازدید
مرتضی

سلام دوست مهربانم امام صادق (ع) می فرمایند :هر که یک مرتبه از روی اخلاص و نیت قلبی به رسول خداصلوات بفرستدخدا صد حاجت او را روا می سازد سی در دنیا و هفتاد در اخرت .