نگاه

 

هیـــــــــــچ زنی

 تمـــــــــــام نمی شود

 وقتی ...

 امتداد نگاه یک مرد

 تنــــــــــــــــــها

 به او ختم می شود

 

 اگر نه که ما مـــــــــــرده ایم

 و ســــــــالها بعد از این

 مردانِ بی چشمی

 سر از گورستانی در می آورند ...

 پر از زنانِ تمــــــــــام شده ای

 که از عشق

 " رو" گردانده اند

 

 هیـــــــــــچ زنی تمـــــــــــام نمی شود وقتی ... امتداد نگاه یک مرد تنــــــــــــــــــها به او ختم می شود  اگر نه که ما مـــــــــــرده ایم و ســــــــالها بعد از این مردانِ بی چشمی سر از گورستانی در می آورند ... پر از زنانِ تمــــــــــام شده ای که از عشق " رو" گردانده اند

 

/ 1 نظر / 7 بازدید