8مارس ، روز جهانی زن گرامی

 

آیا مسئولِ نهاییِ آرامشِ جهان

آغوشِ عجیبِ حضرتی به نام زن است؟

چاره‌ای نیست

تنها به همین هوایِ همیشه بیندیش،

وگرنه زمهریرِ این زمستان را

تحمل نخواهی کرد.

 

 

"سید علی صالحی"

 

/ 2 نظر / 12 بازدید

[گل]