یزد

مژده دادند که بر ما گذری خواهی کرد        نیت خیر مگردان که مبارک فالیست

"حافظ"

 

 

پ . ن :  حافظ فقط این پیام تو از آشفتگی منو در آورد.

 خیلی غمگینم. چندروزی مهمان آتشکده ی توام زرتشت  .

اهورا مزدا به فریادم برس...

/ 0 نظر / 13 بازدید