قلبم را پس میگیرم و کوچ میکنم.

میخواهم به جایی بروم که نگاهی روی سایه ام سنگینی نکند!

و یادی ذره ای دلخوشم نسازد.

به تکه ای از آسمان برای سقف تنهایی ام راضی ام.

 ولی...

 میدانم تا ابد یک  مسافر خواهم ماند...

.........................................................................

پ.ن : به به میبینم که پرشین بلاگ باز خجالت داده , یه افطاری توپ افتادیم .

من که از الآن هیچی نمی خورم. 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
عسل گیسو

در تمام روزهای عاشقی که گذشت ، حتی یک لحظه از آن روزها نیز از یادم نرفت با اینکه قلبم بارها شکست اما دلم باز هم به پای تو نشست به هیچکسی دل نبست با خودش عهد بست ، که این عشق اول و آخر است ، همین و بس! در انتظار دیدنت به دشت غم نشسته ام... رها مکن مرا...بیا که دلشکسته ام.. [گل]

محمد(رویا) شکسته پر

به نام صاحب شانس « با عشق هم چیزممکن است.» موقعی که این نامه را دریافت می کنید کسی راکه دوست دارید ببوسیدومنتظریک معجزه باشید. این نامه برای خوش شانسی شمافرستاده شده است نسخه اصلی درکشورانگلستان می باشد.این نامه9باردردنیاچرخیده است شانس برای شمافرستاده شده است ظرف مدت 4روزپس از دریافت این نامه اخبارخوشی را دریافت خواهیدنمود به شرط آنکه شماهم به نوبه خود آن رابرای دیگران ارسال نمایید.این شوخی نیست باارسال آن شما خوش شانسی خواهید آورد پول نفرستیدکپی ها رابرای اشخاص بفرستید که فکرمیکنیدبه شانس احتیاج دارند.این نامه را نگه ندارید.این نامه راظرف مدت 96ساعت ازدست شما خارج شود. یک افسر آر.آ.پی.هفتاد هزاردلاردریافت نمود.جرلبرن ده هزار دلار دریافت نمود ولی چون این زنجیرراشکست آن را ازدست داد. درهمین حال درفیلیپین جین ولنز به دلیل اینکه این نامه رابه جریان نینداخت6روزپس ازدریافت آن همسرش راازدست داداگرچه قبل از مرگ همسرش775هزاردلاردریافت نموده بود.حتماُ20 کپی بفرستیدو ببینیدکه ظرف مدت 4روزچه اتفاقی می افتد. این زنجیره از ونزوئلا شروع شدواین نامه ازبانرک آنتولی پیگیری وبه میلیونری در آمریکای جنوبی نو