نوشتم گوشه ی دفتر

نوشتم گوشه ی دفتر

 به روی کاغذ کاهی

 کسی رنج مراهرگز نمیخواند در این شبهای پاییزی

 کسی کوچ پرستو را نمیداند.

 نوشتم گوشه ی دفتر بزن باران بزن باران کویری خشک

وسوزانم کسی حال و هوایم را نمیفهمد .

 نوشتم گوشه ی دفتر چقدر تاریک و بی نورم

کجای این زمین هستم که حتی ذره ای خورشید

 به شبهایم نمیتابد.

نوشتم گوشه ی دفتر

 خداحافظ  خداحافظ ....

/ 0 نظر / 8 بازدید