" بلندی سیل عالم می کنم من ، یار جونی ،

نظر بر دوسو دشمن می کنم من ، یار جونی ،

یکیم شب دیگه مارو نگهدار ، یار جونی ،

که فردا دردسر کم می کنم من ،

 یار جونی ، مهربونی ؛

به قربونت میرم تو که نمیدونی .

سر دو دو میرم خونیه فلونی ، یار جونی ،

صدای نی میاد ، نالیه جوونی ، یار جونی ،

عزززززززیز من ، دلبررررررررر من ،

ازین گوشه ی لبات کن منزل من ! ... "

 

 

 

/ 80 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هلیا

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] ابجـــــــــــــــــــــی همتا نداری ناناسم [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

هلیا

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] ابجـــــــــــــــــــــی همتا نداری ناناسم [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

حمید

تو غروب سرد چشمام ، حسرتت آتیش به پا کرد نا تموم موند واژه ی غم ، غم تنهاییت رهام کرد با تو دریا ناتموم بود ، تو غروب شرجی عشق رنگ آسمون شبها ، لاشه ی خورشید مشرق هنوزم تو خاطرم هست ، پشت پنجره نگاهت با تو دیوونه ترینم ، یادته پرواز آهت؟ هستیمو ازم گرفتی ، من شدم مصلوب پاییز تا تو اومدی ستاره ، تو شب چشام شد آویز رنگ سایه روشن موت ، سرنوشت تار من شد شعر نابم بی تو فریاد ، از تموم زندگیم شد آسمون تو شب رها شد ، تا تو رفتی از نگاهم حتی گریه هم نفهمید ، بی تو من آخر راهم

حبیبی

مرسی که بروز شدنت و خبر دادی .خوندمت[گل][گل]

ه باتااتلف

چی شد؟

هبیبی

آنانکه خاک را به نظر کیما کنند ......

اعه08فقب

شاید منم یه روز از دردام گفتم برات...تا بدونی من هم درد رو می فهمم

پاره پوره

▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█ ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█ ▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██ ▒█▓▓▓▓█▓▓▒▒█▓▓█▓▓█▒▒▓▓█▓▓▓▓█ █▓██▓▓█▓▒▒▒█▓▓▓▓▓█▒▒▒▓█▓▓██▓█ █▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▓▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█ ▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▓█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█ ▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████ ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█