روزی

باد بادک ها

به هوا خواهند رفت

باد باد ک های کاغذی

با کاغذ های سفید

کاغذ های سیاه

کاغذ های خاکستری

آرام

آرام

به هوا خواهند رفت

و کوچه پر خواهد شد

از عطری

که مشاممان فراموش کرده است!

 

 

پی نوشت:

سهم من از درد

کنج دالانی ست

که تو آنجا کنارم آرمیده ای

بی حرف...

/ 1 نظر / 12 بازدید
شادی بی خطر را تجربه کنید

از این پس شادی بی خطر را تجربه کنید. بدون خطر آتش سوزی یا انفجار. با تهیه این محصول خود و فرزندانتان چارشنبه سوری بی خطر را تجربه کنید.