قدم

 

چه سخت است هم پاییز باشد .هم ابر باشد. هم باران باشد . هم خیابان خیس اما.... . نه تو باشی. ... ... ... نه دستی برای فشردن باشد. نه پایی برای قدم زدن باشد .نه نگاهی برای زل زدن!!!!!

چه سخت است هم پاییز باشد

 .هم ابر باشد.

 هم باران باشد

 . هم خیابان خیس اما....

 . نه تو باشی.

 ... ... ... نه دستی برای فشردن باشد.

 نه پایی برای قدم زدن باشد

 .نه نگاهی برای زل زدن!!!!!

 


/ 0 نظر / 8 بازدید