این گونه نگاهم مکن

مگذار غرق رویاها شوم،

چه سخت است هجوم آرزوها

در حصاری از بغض،

به سایه ها، پناه میبرم

مرا ببخش که به سایه ها پیوستم

ستاره شدن برایم سخت بود...

 

 

*مه . ن :  دارم ته مونده های زورمو میزنم تا افسردگیم حاد نشه. روزای سختیه...

نگران نباش بوف من ؛ درست میشه فرشته

 

/ 0 نظر / 7 بازدید