وقت اندک است برای گفتن از تو ...


تو بیش از هر چیزی ...!


زیباتر از هر زیبا


و دور از تصور ما دیده نشدنیها !


تو را می خوانم لحظه به لحظه


تنها به شوق لحظه ای که مرا در چارچوب نگاهت پذیرا باشی !

 

                                     ********

 

بوفــ جونم ؛ دلتنگم چیکار کنم؟؟ پس فردا میرم رشت . خیلی سخته بعد از ٢ماه از

خونه و اتاقم دل بکنمو برم.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید