به دنیا آمده اید که تمامی رویاهایتان را محقق سازید ... بلا استثنا!

 

قدرت عشق

عشق یک عنصر است که وجود خارجی ندارد اما نطیر آب و هوا تاثیر گذار است.

عشق قدرتی است برای عمل، زندگی و حرکت ... عشق چون امواج اقیانوس و

جریان آب همواره در جنب و جوش است.

 

پرنتایس مال فورد ( ١٨٩١ - ١٨٣۴ )  مولف اندیشه های نوین

 

عشقی که متفکران و ناجیان از آن سخن می گویند با عشقی که اغلب مردم

میشناسند از زمین تا آسمان متفاوت است. عشق به تعبیر آنان فقط دوست داشتن

خانواده ، دوستان و مسائل مورد علاقه نیست چون آنان عشق را فقط یک احساس

در نظر نمیگیرند، بلکه آن را قدرتی مثبت میدانند.

 

عشق همان قدرتی است که شما را به حرکت در می آورد.


تحقق آرزوها و داشتن دارایی ها همه به علت وجود عشق حاصل خواهند شد.

بدون عشق قادر به حرکت نخواهید بود. اگر عشق نباشد هیچ قدرت مثبتی نمی تواند

با طلوع خورشید شما را مجبور به برخاستن کند. حتی بدون آن کار کردن، بازی،

گفت و گو، یادگیری، گوش دادن به موسیقی و انجام هر فعالیت دیگری غیر قابل

وقوع است. بدون عشق شما به یک مجسمه سنگی تبدیل خواهید شد.

بی تردید در هر لحظه از لحظات زندگی بدون استثنا وقتی تجربه ای دلپسند به وقوع

می پیوندد شما هم عشق ورزیده اید و هم قدرت مثبت آن را مهار کرده اید و هرگاه

تجربه ای تلخ را سپری میکنید مطمئن باشید عشق آن لحظه پادرمیانی نکرده است،

بنابراین نتیجه عملکردتان منفی خواهد شد.

 

قانون عشق


قوانین طبیعت، جهان را زیر سلطه دارد.


اگر میخواهید قدرت مثبت عشق را مهار کنید و زندگیتان را تغییر دهید،

اول باید قانون آن را بشناسید یعنی با قدرتمندترین قانون جهان بنام جاذبه آشنا شوید.

قانون جاذبه همان قانونی است که میتواند ستاره ها را در آسمان نگاه دارد و نیز از

عظیم ترین جسم تا ریزترین ذره ها نظیر اتم و مولکول را تشکیل دهد. سیاره های

اطراف خورشید در منظومه ی شمسی توسط نیروی جاذبه محکم سرجای خود

می مانند و به اطراف پرت نمیشوند و...

شما فقط به واسطه قانون جاذبه به مسائل و اماکن مورد علاقه ی خود روی می آورید

و بدانید اگر این قانون وجود نداشت هیچ وقت به طرف دوستان و افرادی که به آنان

عشق می ورزید کشیده نمی شدید.

طبق روابط میان کائنات ، قانون جاذبه می گوید که چیزهای شبیه به هم جذب یکدیگر

می شوند.

در مقابل هر عملی یک عکس العمل متقابل وجود دارد که همیشه با آنچه انجام

داده اید برابر است. بدانید تأثیر عملکردتان باید بسوی شما بازگردد. این قانون از

قوانین فیزیک و ریاضی جهان سرچشمه میگیرد.

 

اگر عملکرد شما جنبه ی مثبت داشته باشد عکس العملی مثبت را تجربه خواهید کرد

و اگر با در نظر گرفتن جوانب منفی کاری را انجام دهید نتایجی منفی هم دریافت

خواهید کرد. بکوشید یا مثبت اندیشی به کارها رسیدگی کنید تا از یک زندگی

مملو از رویدادهای خوب و مثبت بهره مند شوید، اما اگر منفی نگری سرلوحه ی

کارتان باشد زندگی شما مالامال از رخدادهای ناپسند و منفی خواهد بود.

به راستی، چطور میتوان مثبت و منفی بودن عملکرد را تشخیص داد؟ افکار و

احساسات شما مثبت و منفی بودن عملکردتان را تعیین میکند!

 

رویدادهای زندگی به طور اتفاقی پیش نمی آیند، بلکه نوع عملکرد

شما تعیین کننده ی عکس العمل کائنات است.


افکار و احساسات شما نوع زندگیتان را بوجود می آورد.

نحوه تفکر و احساسات تان خالق اتفاقات و تجربیات زندگی شماست.

اگر بیاندیشید و احساس کنید " روز سخت و پراسترسی خواهم داشت " بی تردید

تمامی مردم، شرایط و رویدادهای زندگی دست به دست هم می دهند تا روزی

سخت و پراسترس را سپری کنید.

اما اگر بیاندیشید و احساس کنید " واقعا زندگی خوبی دارم " نتیجه چیزی جز داشتن

یک زندگی عالی نخواهد بود. بنابراین تمامی مردم، شرایط و رویدادهای زندگی شما

را بسوی یک زندگی پربار هدایت می کنند.

فرقی نمیکند اندیشه و احساس شما خوب باشد یا بد ، چون در هردو صورت نتایج آنها

دقیقا و بطور ناخودآگاه بسوی خودتان بازمیگردد درست مثل پژواک صدا که دقیقا عین

گفته های شما را باز میگرداند، اما فراموش نکنید که با ایجاد تغییر و تحول در نوع تفکر و

احساس قادر خواهید بود شیوه ی زندگی خود را متحول سازید، هم اکنون دست به کار

شوید و بواسطه ی مثبت اندیشی و احساسات خوب و مثبت کل زندگی تان را تغییر

دهید!

 

از علایق خود صحبت کنید.

با وجود قدرت عشق هر امر محالی ممکن خواهد شد.

تا وقتی توانایی نامحدود تفکر و صحبت در رابطه با آن چه دوست دارید درون شما

وجود دارد می توانید زندگی تان را تغییر دهید بنابراین قادر هستید به هر آنچه

زندگی تان را ایده آل میسازد چنگ بزنید!  قانون جاذبه پاسخ به افکار و احساسات

شماست بنابراین قدرتی در اختیار دارید که میتواند افکار و گفته های شما را در

رابطه با آنچه می پسندید زیر سلطه بگیرد. بدانید که باید عشق را احساس کنید تا

قدرتش مهار شود.

 

به بیان اتفاقات خوب روز بپردازید و از علایق خود صحبت کنید تا آنچه را که دوست دارید

به سوی شما رهسپار شود.

 

 

منبع: قدرت

روندا بایرن

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
ف . د . رها

مهسا جان وب قشنگی داری عزیزم به منم سر بزن خوشحال میشم[قلب]