می بخشم کسانی را که هر چه خواستند

با من ، با دلم ، با احساسم کردند و مرا در دور دست خودم تنها گذاردند

و من امروز به پایان خودم نزدیکم .

پروردگارا ؛

به من بیاموز در این فرصت حیاتم آهی نکشم

                                        برای کسانی که دلم را شکستند...

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
شعیب صفری

لینکتم اتفاقی پاک شد. تازه کارم نمی کرد بخدا [ناراحت] هربارم که میومدی لینک نمی ذاشتی.. منتظرم