عشق زندگیست: هر وقت احساس کردی عاشقی، بدان که میخوای زندگی کنی.

چه زیباست نوشتن وقتی می دانی او می خواند

 

 چه زیباست سرودن وقتی می دانی او می شنود

 و چه زیباست جنون وقتی می دانی او می بیند

برای شکستن من یه اخم کافیه ...

نیازی به فریادت نیست

واسه اشک ریختنم سکوت تو کافیه ...

نیازی به قهر نیست

برای مردنم حرف رفتنت کافیه ...

نیازی به انجامش نیست !

وقتی که دلتنگ شدی به یاد بیار کسی رو که خیلی دوستت داره

وقتی نا امید شدی به یاد بیار کسی رو که تنها امیدش تویی

وقتی ساکت شدی به یاد بیار کسی رو که به صدای تو محتاجه

وقتی این جملات رو خوندی منوبه یاد بیار که تنها امیدم تویی

 

آسمان را قسمت کردند:.....تکه ای برای برکه.....تکه ای برای رود....تکه ای برای دریا

دلم را قسمت کردند:..........تکه ای برای تو....تکه ای برای تو......تکه ای برای تو

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید