از پل نامردان عبور نکن ، بگذار تو را آب ببرد.

از ترس شیر به روباه پناه نبر ، بگذار شیر تو را بخورد!

ببر ، باش و درنده

ولی از کنار آهوی رمیده به آرامی بگذر...

 

 

* اتفاقات جدید... خداجون این یکی رو بخیر بگذرون .

/ 1 نظر / 8 بازدید