لمس گشته ام و

 سنگین .

آرام آرام

آهنگ غریبت را برایم زمزمه می کنی .

کافیست دستم را بگیری

تا بدانی

این روزها کجا سپری شده ام...


/ 2 نظر / 7 بازدید
مجيدبادي

من اين آهنگ پرغربت، براي تو نميخوانم، توباغربت چه كارت است ؟ تو ازمن هم به من نزديكتر هستي، چگونه غربتت را با صداي ناله آميزم. من اين دستان پرمهرت را اگرميگيرم و چشم برچشمت مياندازم فقط از ترس اين باشد كه ناگه اندراين ناكجاآباد اين حسرت كده رهايم كرده و سپري شوي