وندل بری

شاید زمانی که دیگر نمیدانیم چه بکنیم ،

 به کار واقعی خود دست یافته ایم و زمانی که در انتخاب

مسیر سردرگم می شویم ،

 سفر حقیق خود را شروع کرده ایم .

/ 1 نظر / 2 بازدید
بورقاني

سلام ! امیدوارم امشب قلم خالق لطیف ، بهترينها را بر صحيفه سرنوشتتان بنگارد ! التماس دعا [گل][گل][گل][گل] حق يارتان [خداحافظ]