هیچکس نخواهد فهمید ... هیچکس.... من قسم خوردم

  ﻣﺎ ﻓﮑـﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿـﻢ ﺑﺪﺗـﺮﯾﻦ ﺩﺭﺩ ؛  ﺍﺯ ﺩﺳـﺖ ﺩﺍﺩﻥ ِ ﮐﺴـﯿﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘـﺶ ﺩﺍﺭﯾﻢ !  ﺍﻣـﺎ .… ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :  ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 10 بازدید

شاید قرص برنج یا گاااااااااااازززززز

یه لحظه بخودم اومدم دیدم دارن دستامو بزور کنترل میکنن مامانم گریه میکنه وسط بولوار کشاورز دااااااااااااااااد میزدم خودمو میزدم آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآاااااااخ این دردمو به کی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 13 بازدید
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
3 پست
آذر 91
5 پست
آبان 91
9 پست
مهر 91
1 پست
تیر 91
3 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
7 پست
دی 90
9 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
7 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
3 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
8 پست
مرداد 89
3 پست
خرداد 89
1 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
2 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
15 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
4 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
5 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
24 پست
تنهایی
1 پست
سکوت
1 پست
صبر
1 پست
غم
1 پست
تنها
1 پست
درد
1 پست
تسلیم
1 پست
لنگر
1 پست